به گزارش پارس نیوز، «نیکول کیدمن» در حال لذت بردن از آرامش یک روز زیبای آفتابی.

2045431_425