به گزارش پارس نیوز، «اما استون» در فشن شوی جدید «لوئی ویتون» را مشاهده می کنید 

2045428_613