به گزارش پارس نیوز، پدرام کریمی این عکس را منتشر کرد.

AndroidOnlineNewsImage (3)