به گزارش پارس نیوز، نیلوفر شهیدی نوشت : شاد باش نه به خاطر این که همه چیز خوبه ، به خاطر این که تو می تونی قسمت خوب هر چیزی رو ببینی…

22