به گزارش پارس نیوز، فریبا نادری این عکس را منتشر کرد.

AndroidOnlineNewsImage (17)