به گزارش پارس نیوز، پریچهر قنبری این عکس را منتشر کرد.

AndroidOnlineNewsImage (13)