به گزارش پارس نیوز، خاطره اسدی با انتشار این عکس نوشت: ما شکیبا بودیم.
و این است آن کلامى که ما را به تمامى وصف مى تواند کرد... #احمد شاملو از مجموعه ى آیدا: درخت و خنجر و خاطره.

AndroidOnlineNewsImage (10)