به گزارش پارس نیوز، بهنام بانی با انتشار این عکس نوشت: موسیقی تنها با این هدف به ما اعطا شده که سامانی به چیزها بدهیم،بخصوص به رابطه انسان و زمان ایگور استراوینسکی

AndroidOnlineNewsImage (6)