به گزارش پارس نیوز، سپند امیرسلیمانی با انتشار این عکس نوشت: شاد بودن، رفاقت، جنب و جوش، تقلا کردن و چیزایى شبیه اینا باعث میشه که آدم راحت تر سختیهاى زندگى رو تحمل کنه، البته فقط به نظرم.

AndroidOnlineNewsImage (5)