به گزارش پارس نیوز، شبنم مقدمی با انتشار این عکس نوشت: با بچه هام، پشت ِصحنه ی «هیولا»...تمرین ِ صورتک های تئاتر، خنده، گریه، به قصد ِشیطنت!
بچه هام ظاهرا ً به من رفتن!
توضیح ؛ اینا بچه های واقعی من نیستن !! که کاش بودن!
دختر جان ، مانیا علی جانی ، و پسر جان محمدجواد جعفر پور، هر دو از بازیگران درجه یک سینما و تئاتر.

AndroidOnlineNewsImage (4)