به گزارش پارس نیوز، سمیرا حسینی با انتشار این عکس نوشت: صبح می شود و باز هم همان غم همیشگی توی صورتهایمان فریاد میزند، ما سوخته ی یک نسل تکه پاره ایم، ما وامانده ی تصمیمات خودنخواسته ایم. پس کی به داد خودمان.

AndroidOnlineNewsImage (2)