به گزارش پارس نیوز، مرجانه گلچین با انتشار این عکس نوشت: چه زیباست اگر ببینی کسی میخنده و زیباتر اینکه بفهمی خودت باعث خنده اش شدی (اتاق گریم با یکی از بهترین گریمورهای گلم شیده جان کردستانی)

AndroidOnlineNewsImage (1)