به گزارش پارس نیوز، تهمینه میلانی با انتشار این عکس نوشت: الهام یا کپی؟
یکی از چنداثری که مرا متهم به کپی برداری از آن کرده اند، اثرزیبایpeter Mitchev است.

AndroidOnlineNewsImage (16)


علیرضا سمعیع آذر (معمار و رییس اسبق موزه هنرهای معاصر و کارشناس هنری )درمورد الهام یا کپی از یک اثر می گوید : 
الهام همیشه بوده و خواهد بود، اما کپی با معنایی نوظهور یک پدیده جدید است که در هنر معاصر به وجود آمده. این پدیده به معنای خلق اثری مبتنی بر اثر دیگر و یا ارائه ایده ای با وام گرفتن از اثر یک هنرمند دیگر، درواقع یک رویکرد جدید است. در این رویکرد هنرمند سعی می کند از یک اثر قدیم یک معنای جدید خلق کند و به استناد همین تغییر معنا و مفهوم
.اثر خود را چیز دیگری نسبت به اثر قبلی تلقی می کند، اگرچه ظاهرش درواقع همان است.
سوال: گرته برداری از یک اثر باید حائز چه ویژگی هایی باشد تا هنرمند متهم به کپی نشود؟
جواب؛ هیچ ویژگیهای ظاهری ندارد، اثر جدید می تواند خیلی یا اندکی شبیه اثر قبلی باشد و به تعبیری دیگر اندکی از آن وام گرفته باشد یا بسیار.
این حد را خود هنرمند تعریف می کند. اما حتما و به طور تام و تمام یک چیز باید عوض شده باشد و آن مفهوم اثر است. نکته اساسی اینجاست. اگر شما گرته برداری از اثر دیگری کرده باشید ولی مفهوم اثر عوض شده باشد، اثر شما، اثر جدیدی است حتی اگر در شکل ظاهری همانند اصل اثر قبلی باشد؛ زیرا در تعبیر معاصر، قلب هنر، مفهوم آن است و نه ظاهرش.
این یعنی اصالت دادن بر معنا و مفهوم و بی اهمیت شدن شکل ظاهری که یکی از سه مولفهای ست که در ابتدای این گفتگو اشاره کردم، لذا ممکن است کسی فقط نام یک تابلو را عوض کند و در یک اتمسفر محیطی متفاوت، .همان تابلو را به عنوان اثر جدید و نو ارائه کند.
با این تعاریف من از چند اثر خارجی الهام گرفتم تا معنای جدیدی خلق کنم .
نمونه ی آن همین تابلو اثر mitcheve است.
همانطور که ملاحظه می فرمایید در تابلوی اصلی با رنگ امیزی متفاوت زنی به یک شئی همانند تخم مرغ خیره شده است و در تابلوی الهام گرفته شده ی من زنی با گردنبند ارزان قیمت بر گردن، به یک تکه الماس خیره شده است . در نگاه او تردید وجود دارد که ایا الماس را بپذیرد یانه ؟ که در عین شباهت به تابلوی الهام گرفته شده ، معنای جدیدی یافته است.
در نقاشی من از رنگ های بنفش، قرمز و سیاه، کرم و سفید بهره گرفته شده است با سه نوع بافت متفاوت (زمینه  لباس و سر سوژه)
این رنگ امیزی و بافت متفاوت فقر و تردید زن در قبول الماس را قویتر می کرد. 
همچنین چشم و نگاه متفاوت دو زن به انچه در دست دارند، مفهوم متفاوتی را متبادر می کنند و این یعنی الهام