به گزارش پارس نیوز، سجاد افشاریان بازیگر نقش آراز در سریال برادر جان با انتشار این عکس نوشت: [اُردى بهشتىِ مـا] متولـد مردابـــ انزلـى

AndroidOnlineNewsImage (11)

AndroidOnlineNewsImage (12)