به گزارش پارس نیوز، الیکا عبدالرزاقی با انتشار این عکس نوشت: با عزیزان دلم

AndroidOnlineNewsImage (5)