به گزارش پارس نیوز، داریوش فرضیایی این عکس را منتشر کرد.

AndroidOnlineNewsImage (3)