به گزارش پارس نیوز، علی ضیاء این عکس را منتشر کرد.

AndroidOnlineNewsImage (1)