به گزارش پارس نیوز، متین ستوده نوشت :من عاشقی از کمال تو آموزم

بیت و غزل از جمال تو آموزم

در پرده دل خیال تو رقص کند

من رقص خوش از خیال تو آموزم

پ.ن : هر لحظه به تو خیره میشوم و بیش از پیش میفهمم که چه بی اندازه دوستت دارم

44