به گزارش پارس نیوز، سانیا سالاری نوشت : حالا جامه هایت را

تا به هفت آب تمام خواهم شست

صبح علی الطلوع راه خواهیم افتاد

می رویم اما نه دورتر از نرگس و رویای بی گذر

22