به گزارش پارس نیوز، سمانه پاکدل نوشت : کار خوب تجسم عشق است؛ ؛ موهامم که یه قسمتش دچار الکتریسیته شده ؛ چون عکاس خودمم

ممنون از دوست قشنگ و مهربونم

333