به گزارش پارس نیوز، شهرام شکوهی با انتشار این عکس نوشت: 
قبل از مریضیش بود... قرار بود من به عنوان خواننده مهمان تو کنسرتش برم و " محرم اسرار" رو با هم بخونیم... منم با ماشین تو اسانسور یه ساختمون گیر افتادم... خلاصه انقدر عصبی بودم که وقتی بهر بدبختی بود رسوندم خودمو قلبم شروع کرد به درد و اذیت... بهنام مثه پروانه دور من میگشت و انقدر انرژی این پسر مثبت بود که خیلی زود درد و فراموش کردم و اون شب رو با هم ترکوندیم... چقدر خوب میخوندی بهنام اونشب... بچه خوش اخلاق و مهربون جنوب... نه رفتنتو باور نمیکنم تو همیشه هستی برادر... همیشه

AndroidOnlineNewsImage (11)