به گزارش پارس نیوز، دیبا زاهدی با انتشار این عکس نوشت: 
پگاه
نهنگ ابی

AndroidOnlineNewsImage (13)