به گزارش پارس نیوز، آزاده نامداری با انتشار این عکس نوشت: 
...سعی کردم باخودم خلوت کنم،ساکت باشم،توی سکوت اشک بریزم،همانطور که تو توی سکوت درد کشیدی،اما نشد،بهنام صفوی عزیز!دوست قدیمی! ما روزهای قشنگ وسفرهای کاری خاطره انگیزی باهم داشتیم،باورکن این بار اونقدر مطمئن حرف میزدی که من شک نداشتم شکستش میدی این بیماری لعنتیو،اما بهنام،داداش،رفیق،شاید دنیای قشنگتری منتظرته.
بدون همه دوست دارن و میدونن چقدر مظلوم ومتین وآروم بودی.نگران سام هم نباش بابایی! خدا حواسش به همه چی هست. براش تعریف میکنیم تو چقدددرر آدم حسابی بودی قوی،مؤدب و درست،درست
تسلیت به خانواده ی صفوی وجامعه ی موسیقی ومردم مهربان وفهیم
#آزاده_نامداری#تسلیت

AndroidOnlineNewsImage (6)