به گزارش پارس نیوز، نیروانا قاسم خانی با انتشار این عکس نوشت: 

فرفرى موى غزل ساز منى

AndroidOnlineNewsImage (4)