به گزارش پارس نیوز، دنیا مدنی بازیگر جوان صفحه شخصی خود را با انتشار این عکس به روز کرد.

دنیا+مدنی (1)