به گزارش پارس نیوز،حامد همایون با انتشار این عکس نوشت: بمیرم برات پسر  نباید میرفتی خیلی زود بود خیلی داشتی میجنگیدی پس چی شد ؟خدایا !!خدایا !!خدایا!!ماه رمضون تو بهترین وقت بهترین خدا رفت آروم بخواب.

AndroidOnlineNewsImage (12)