به گزارش پارس نیوز ، الهام حمیدی نوشت : بسیاری از مشکلات جهان حل خواهد شد، اگر ما با همدیگر صحبت کنیم، بجای اینکه پشت سر همدیگر صحبت کنیم….

44

55