به گزارش پارس نیوز، سعید روستایی با انتشار این عکس نوشت: نوید محمدزاده در نمایی از متری شیش و نیم  عکس: امیرحسین جان شجاعی.

AndroidOnlineNewsImage (9)