به گزارش پارس نیوز، علی عبدالمالکی با انتشار این عکس نوشت: خدا به همراهِت بهنام عزیز.... دیگه در آرامشى و مطمئنم جات از ما بهتره .... دلم نمیاد تسلیت بگم....

AndroidOnlineNewsImage (4)