به گزارش پارس نیوز، نسرین مقانلو با انتشار این عکس نوشت: اگر اندیشه هایم باعث سپیدی موهایم شد
راضیم!!!!
چرا که دیدن آن به من میفهماند که دیگر
فرصتی برای اشتباه نیست. 
تجربه هایم برایم با ارزش هستند 
چرا که روحم را بزرگ کرده و
بخشش را یاد گرفتم،
و امروز آرامشی دارم که برایم بسیار
با ارزش است.

AndroidOnlineNewsImage (2)