به گزارش پارس نیوز، زانیار خسروی با انتشار این عکس نوشت: اولین بارى که دیدمت فکر کنم دوازده سیزده سال پیش بود. راستشو بخواى هممون بهت حسودیمون میشد چون همیشه میخندیدى و خوشحال بودى. حتى تو بدترین شرایط بیماریت هم روحیت و انرژیت بى نظیر بود. 
امروز اونایى که بدترین کارارو در حقت کردن بیشتر از همه برات گریه میکنن. اونایى که تو سالهاى اوجت پنج سال جلوى خوندنتو گرفتن کلى ابراز ناراحتى میکنن. ولى بازم مهم نیست چون میدونم الانم دارى میخندى مثل همیشه... آخرین بارى هم که دیدمت دقیقا هیجده روز پیش بود 
سفر سلامت
به دل بماند
امید دیدار
خدانگهدار

AndroidOnlineNewsImage