به گزارش پارس نیوز، فرشید نوابی با انتشار این عکس نوشت: میخواهم تاته انزوا بروم
برسم به نقطه ی صفر
انگاه
باهم بازگشتی باشکوه را
جشن خواهیم گرفت
باشکوه تراز هرانچه بودم

AndroidOnlineNewsImage (15)