به گزارش پارس نیوز،  فریبا کوثری با انتشار این عکس نوشت: در این روز غم انگیز....... دلخوشیم 
اگر بدانیم تو هم به جایی.....
نشسته ای پشت پنجره......
و دلت برای خواندن تنگ شده
به خدا میسپارمت که آغوشی امن تر از او سراغ ندارم.......

AndroidOnlineNewsImage (4)