به گزارش پارس نیوز، محمد اصفهانی با انتشار این عکس نوشت: درگذشت هنرمند مهربان و جوانمان مرحوم بهنام صفوى تسلیت باد. براى آن عزیز، گشایش و آرامش و براى خانواده و دوستان داغدارش از درگاه خدا صبر، مسالت دارم. محمداصفهانى

AndroidOnlineNewsImage (3)