به گزارش پارس نیوز، عکسی از نبات، دختر شاهرخ استخری در آغوش پدر بزرگش امیر بزمی پور را مشاهده می کنید

AndroidOnlineNewsImage (17)