به گزارش پارس نیوز، گلاره جباری با انتشار این عکس نوشت: نشود فاش کسی آنچه میان من و توست....

AndroidOnlineNewsImage (15)