به گزارش پارس نیوز، امید حاجیلی با انتشار این عکس نوشت: یه ژست هایی انگار از بچگی میمونه رو آدم.... متولد چند هستید؟؟ من ٢ مهر ١٣٦٢.

AndroidOnlineNewsImage (13)