به گزارش پارس نیوز، المیرا دهقانی این عکس را منتشر کرد.

AndroidOnlineNewsImage (10)