به گزارش پارس نیوز، محمدرضا غفاری این عکس را منتشر کرد.

AndroidOnlineNewsImage (8)