به گزارش پارس نیوز، روشنک گرامی با انتشار این عکس نوشت: اکران فیلم خانه دیگرى به کارگردانى دوست عزیزم بهنوش صادقى.

AndroidOnlineNewsImage (4)

AndroidOnlineNewsImage (5)