به گزارش پارس نیوز، مریم مومن این عکس را منتشر کرد.

AndroidOnlineNewsImage