به گزارش پارس نیوز،  رضا صادقی با انتشار این عکس نوشت: فرشته جانم، ویانا 

AndroidOnlineNewsImage (10)