به گزارش پارس نیوز، احمد ایراندوست با انتشار این عکس نوشت: روحت شاد.....حیف واقعا حیف... لعنت به سرطان

AndroidOnlineNewsImage (9)