به گزارش پارس نیوز، علی پهلوان با انتشار این عکس نوشت: یادش گرامی.

AndroidOnlineNewsImage (5)