به گزارش پارس نیوز، لاله صبوری با انتشار این عکس نوشت:

هر جا این آقا رو می‌بینم از صمیم قلب خوشحال می‌شم.

‌‌‌ ارشا اقدسی رو هر جا ببینم از صمیم قلب خوشحال میشم، هزار داستان بهانه ای شد برای دیدنش، من مهمان اول بودم ارشا مهمون دوم، من بار سومم بود که مهمان هزار داستان بودم‌.

لاه+صبوری