به گزارش پارس نیوز، نسیم ادبی با انتشار این عکس نوشت: 
سربال برادر جان
نویسنده:سعید نعمت الله
کارگردان:محمد رضا آهنج
هر شب ساعت ٢٠/٣٠

AndroidOnlineNewsImage (6)