به گزارش پارس نیوز، هدی زین العابدین با انتشار این عکس نوشت: 
زندگی کردن
آن گونه که دوست دارید
خود خواهی نیست
خودخواهـی آن است که
از دیگران بخواهید
آن گونه که شما دوست
دارید زندگی کنند

AndroidOnlineNewsImage (3)