به گزارش پارس نیوز، فاطمه گودرزی نوشت : خانه خلوت دومین فیلم سینمایی که من بازی کردم در کنار اساتید هنرمند خانم نیکو خردمند و جناب عزت الله انتظامی که بسیار آموختم

کارگردان این فیلم جناب مهدی صباغ زاده

444