به گزارش پارس نیوز، سمیرا حسینی نوشت : “رفیق”معنایی متفاوت از “دوست ” دارد. رفیق دلواپس حال توست ، دل نگران روزگارت است و لبخندت ، شادی دلش است. در این روزگار رفیق بودن و ماندن سخت تر از همه دوران هاست … رفیق جان چه خوب که به دنیا آمدی و کنار من هستی  روزگارت شاد باد تا همیشه عزیزم

11