به گزارش پارس نیوز،  محمدرضا غفاری با انتشار این عکس نوشت: 
دل دار برادران محمودى
هر شب ساعت ٢١:٣٠ شبکه ٢
عکس : نوشین جعفرى
تکرار ٠٠:٤٥ بامداد -١١:٣٠-١٦:٢٠

AndroidOnlineNewsImage (3)